3/2008


Pirjo Kosonen, Satu Nätynki ja Urpo Korpi kaupungin Viheralueyksiköstä tutustumassa Vapaalan puistoihin 15.5.2008

Vapaalan kyläkirjaa koskeva uusmuistelu 3.11 klo18, ks sivu 2 ja 7

Teatteriin 17.11 Lasse Pöystiä katsomaan, ks sivu 2

Vapaalan kaupunkipolkua katsastamaan 1.10. klo 14 Ilähtö lpolan koululta

Omakotiyhdistyksen kuulumisia,

Kyläkirja

Kyläkirjan aineiston keräys ja kirjoitustyö etenee. Kuten edellisessä lehdessä kerrottiin, toukokuussa järjestettiin kyläläisille muistelutilaisuus, jossa haluttiin saada aineistoa teoksen kirjoittajan Jukka Hakon käyttöön. Koska tähän tilaisuuteen oli kutsuttu erityisesti syntyperäisiä frisulaisia tai tänne jo lapsena/nuorena muuttaneita, päätettiin järjestää nyt syksyllä toinen tilaisuus, jonne toivotaan 1960-luvulla tai sen jälkeen muuttaneita kyläläisiä. Kuten Pertti Louhula toisaalla tässä lehdessä kertoo, tilaisuus järjestetään maanantaina 3.11. klo 18 Friherrsin Torpalla. Tervetuloa tilaisuuteen!

Teatteriin

Omakotiyhdistys tarjoaa kyläläisille mahdollisuuden päästä maanantaina 17.11.2008 klo 19 katsomaan ja kuulemaan ”kylän omaa poikaa” Lasse Pöystiä Bengt Ahlforsin varta vasten hänelle kirjoittamassa monologissa Mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä. Ahlfors mainitsee kolme syytä näytelmän syntymiselle: ”Ensimmäinen syy oli vanhempien ihmisten yksinäisyys, toinen työhuoneeni hissi Eerikinkadulla. Kolmas syy oli Lasse Pöysti.”

Yhdistyksen järjestämään teatterinautintoon Lilla Teaterniin (Yrjönkatu 30) pääsee mukaan 30 ensiksi ilmoittautunutta. Liput maksavat 26,- euroa, mutta omakotiyhdistyksen jäsenille ja heidän seuralaisilleen (2 henkeä/talous) vain 24,- euroa. Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 13.10. Pertti Louhulalle, puhelin 855 5483 tai 0400-404 287, sähköposti pertti.louhula@luukku.com Liput maksetaan ilmoittautumisen jälkeen 20.10. mennessä yhdistyksen pankkitilille 143030-101156, viite 2008.

Vapaalan puistojen tilaa kartoitettu

Alkuvuodesta Vantaan kaupungin viheralueyksikön edustajat oli kutsuttu tutustumiskäynnille Vapaalan puistoihin, tarkoituksena katsastaa puistojen tämänhetkistä kuntoa ja miettiä tulevaisuudessa tarvittavia hoitotoimenpiteitä. Käynnille osallistuivat suunnitteluhortonomi Satu Nätynki, kaupunginpuutarhuri Pirjo Kosonen ja vastaava puutarhuri Urpo Korpi ja esittelijöinä toimivatomakotiyhdistyksen hallituksen jäsenet. Käynnillä kierrettiin Ilpolanpuisto, Hohtimet, Nikkarinaukee ja Kairapuisto. Hallituksen jäsenet pitivät tärkeänä erityisesti Ilpolanpuiston kunnostamista,

mikä pyritään saamaan kaupungin investointi- ja suunnitteluohjelmaan. Kairapuistossa kiinnitettiin huomiota kuolleisiin puihin ja toivottiin niiden pikaista poistamista. Puut kaadettiinkin alkukesän aikana ja kaupungin normaalikäytännön mukaisesti ne myytiin yksityiselle kyläläiselle. Puistokäynnin raportti on saatavissa allekirjoittaneelta.

Kaupunkipolku tekeillä Rajatorppaan, Vapaalaan ja Varistoon (valokuvia retkeltä 1.10.2008)

Myyrmäen ja Martinlaakson aluetoimikuntien toimeksiannosta Länsi-Vantaalle on tehty ns. kaupunkipolkuja, joiden tavoitteena on tarjota alueen uusille ja vanhoille asukkaille mahdollisuuksia tutustua omaan kaupunginosaan, sen historiaan, luontoon, rakennuksiin ja mielenkiintoisiin henkilöihin. Kaupunkipolkuja on tähän mennessä laadittu Myyrmäestä, Kaivokselasta, Martinlaaksosta ja Vantaankoskelta sekä Helsingin puolelta Malminkartanosta. Lisätietoja näistä saa osoitteesta http://hlweb.info/vantaa/kaupunkipolut/

Omakotiyhdistyksen hallituksessa heräsi ajatus kaupunkipolun laatimisesta Vapaalaan ja Myyrmäen aluetoimikunta hyväksyi esityksen. Polun laatimisesta vastaa projektipäällikkö Pauli Saloranta, mutta suunnittelussa on mukana hallituksen asettama työryhmä (Eija Grönfors, Pekka Heinonen, Arto Hämäläinen, Kalevi Karling, Pertti Louhula ja Liisa Rajamäki). Välittömästi työn alkaessa todettiin kuitenkin, että polun tulisi ulottua sekä Rajatorppaan että Varistoon. Suunnittelutyöhön saatiin edustajat molemmilta alueilta, Tuija Suihko Rajatorpasta ja Olli Uotila Varistosta.

Työryhmä on ideoinut n. 30 kohdetta käsittävän kahdeksikon muotoisen polun, jonka eteläinen lenkki kiertää Rajatorpan ja Vapaalan, pohjoinen Variston; Variston urheilupuisto muodostaa lenkkien leikkauspisteen. Työryhmä on sopinut polun koekävelystä keskiviikkona 1.10. klo 14 Ilpolan koululta lähtien. Kävelylle ovat asiasta kiinnostuneet kyläläiset tervetulleita. Lisätietoja suunnitellusta Vapaalan kaupunkipolusta saa projektipäällikkö Pauli Salorannalta, pauli.saloranta@kotikaupunkipolut.fi tai työryhmän jäseniltä, joille voi myös esittää polkua koskevia ideoita ja kommentteja.

Kierrätystä ja kompostointia

Viime aikoina Vapaalan kierrätysmahdollisuuksia on parannettu, kun Vapaalantien ja Vanhan Hämeenkyläntien risteykseen on sijoitettu paperin ja kartongin keräysastiat. Ne ovat osoittautuneet niin suosituiksi, että tyhjennyskertoja on jouduttu lisäämään. Kartonginkeräykseen on luvattu myös tuoda nykyistä suurempi säiliö.

YTV, Vantaan kaupunki ja Paperinkeräys Oy ovat uudistamassa paperinkeräyspisteitä Vantaalla. Koska keräyspaikkoja on yhteensä n. 130, uudistus ei varmaan lähiaikoina ulotu Vapaalaan. Niinpä kyläläisten on vain syytä ahkerasti hyödyntää nykyisiä kierrätysmahdollisuuksia.

YTV tarjoaa syys-lokakuussa maksutonta kompostointineuvontaa pääkaupunkiseudulla esimerkiksi omakoti- ja muille yhdistyksille asukkaiden toivomusten mukaan. Omakotiyhdistyksen hallitus on suunnitellut tällaisen kurssin järjestämistä lokakuun aikana, mikäli kylässä on riittävästi asiasta kiinnostuneita. Ilmoita kiinnostuksestasi Pertti Louhulalle sunnuntaihin 5.10. mennessä! Yhteystiedot ovat yllä.

Kylätalkkari vai muuta apua koti- ja pihatöihin?

Omakotiyhdistykseltä on toivottu kylätalkkaria helpottamaan iäkkäiden tai sairaiden asukkaiden elämää ja suorittamaan erilaisia korjaustoimenpiteitä. Hallituksessa on keskusteltu asiasta, mutta todettu, että toiminnan käynnistäminen ja ylläpitäminen on työlästä ja kysyntä todennäköisesti vähäistä. Kotitalousvähennyksen käyttömahdollisuus on myös lisännyt alalla toimivien yrittäjien lukumäärää. Pienimuotoista apua mm. puunkaatoon tai sadevesikourujen puhdistukseen on saatavissa Friherrsin VPK:lta. Yhteyshenkilönä toimii Mika Malmström, p. 040-7745511.

Seurakuntalehdessä Vantaan Laurissa on kerrottu Hämeenkylän seurakunnan vapaaehtoisryhmästä, Kyläsepoista, joilta voi saada apua kodin huolto- ja korjaustöihin. Apua voi tilata kirkkoherranvirastosta, p. 830 6450.

Liisa Rajamäki

Tiilitalossa asuu tyytyväinen perhe

Maanantaina syyskuun 8. päivänä kävimme yhdistyksemme puheenjohtajan kanssa tapaamassa Eila ja Pentti Hacklinia heidän kauniissa kodissaan Vapaalantien varrella melkein vastapäätä Friherrsin torppaa, siis sitä vanhaa Elannon sekatavaramyymälää. Hakcklinit ovat tyytyväisiä naapuriinsa, mutta toivovat, että torpalla olisi enemmän pysäköintitilaa tontillaan.

Pentin vanhemmat ostivat tontin heinäkuun 10. päivänä vuonna 1936 aivan ensimmäisten joukossa. Tontti maksoi sen aikaista rahaa 4 markkaa neliöltä. Alueen teistä ei ollut tietoakaan. Tielinja oli kaadettu auki, mutta kaadetut puut olivat ristiin rastiin tielinjalla niin, että polkupyörääkin piti kantaa Vanhalta Hämeenkyläntieltä, kun Pentti veljensä kanssa kävi ensimmäisen kerran paikkaa katsomassa. Aluksi tontille rakennettiin pieni mökki, missä kuitenkin asuttiin vakinaisesti vuodesta 1940 alkaen. Mökki seisoo edelleen Hacklinin pihassa.

Pentti on jatkosodan veteraaneja. Hän meni vapaaehtoisena armeijaan välirauhan aikana. Tähän hän sai idean, kun hänen veljensä oli kutsuttu suorittamaan asepalvelustaan. Pentti pääsi jopa samaan yksikköön veljensä kanssa. Pentti osallistui jatkosotaan ensin Karjalan kannaksella, sitten Itä-Karjalassa ja Sallassa sekä lopuksi hän oli vielä mukana Karjalan kannaksen torjuntataisteluissa.

Vuonna 1952 aloitettiin talon rakentaminen. Raha oli tiukalla ja niinpä Penttikin myi moottoripyöränsä ja siitä saaduilla rahoilla ostettiin Hämeenkylän tiilitehtaalta 11000 tiiltä, jotka Piilosen Arska toi kuorma-autollaan rakennuspaikalle. Näistä tiileistä muurattiin talo, joka valmistui vuonna 1956 ja on edelleen hyvässä kunnossa. Jostakin syystä Hacklinit ovat sitä mieltä, että puutalo saattaisi olla parempi.

Hacklinit, kuten varmasti monet muutkin pariskunnat, löysivät toisensa yhteiseltä työpaikalta OTK:n margariinitehtaalta, missä Pentti oli työnjohtajana ja Eila laboranttina. Nuorikkona Friherrsissä Eila suorastaan säikähti, kun hän ensimmäisen kerran kuuli palosireenin huutavan. Sireeni sijaitsi nimittäin Elannon tontilla siis aivan heidän lähellään. Sen ujellus toi mieleen ikäviä muistoja.

Pentin mielestä Friherrs oli silloin ennen kiva kylä. Hän on aina pitänyt tanssimisesta ja sitähän harrastettiin täällä ensin Rajatorpan tanssiladossa ja myöhemmin palokunnan lavalla, mikä sijaitsi varsin lähellä. Mikrofonin varressa siellä hääräili useasti Leo Antikainen.

Kansantuvalla vietettiin myös monta iloista iltaa. Kun pitkä Virtanen toimi portsarina, saivat känniläiset kyytiä ja lensivät kuin leppäkepit... eikä asiasta valitettu. Tanssimassa piti käydä tietysti myös Helsingissä. Mutta koska tanssit loppuivat vasta klo 24, oli viimeinen bussi jo mennyt. Juna tuli Pitäjänmäelle vielä myöhemmin ja sillä pääsi osan matkasta. Pitäjänmäeltä oli sitten käveltävä kotiin. Näin tapahtui millä kelillä tahansa,

myös talvikelillä, vaikka oli tanssikengät jalassa. Mutta hauskaa oli kulkea yhdessä kylän muiden nuorten kanssa. Joukossa oli sekä poikia että tyttöjä. Eikä matka tuntunut pitkältä.

Kelirikkoaikana Vanha Hämeenkyläntie oli niin huonossa kunnossa, että jopa moottoripyöräkin juuttui saveen. Eikä ollut tavatonta sekään, että linja-auton matkustajat joutuivat työntämään autoa pahimmissa paikoissa Mutta näinkin päästiin eteenpäin. kerran sattui Hesperian pysäkillä, kun Pentti oli jäämässä pois linja-autosta sen takaovesta niin, että edellä mennyt paiskasi oven kiinni sillä seurauksella, että oven lasi osui Pentin päähän ja meni rikki. Onneksi leveälierinen lättähattu suojasi päätä niin, ettei hänelle käynyt kuinkaan. ”Mitä sä sitä ikkunaa rikoit” kysyi kuljettaja, mutta eihän se ollut Pentin syytä.

Kylän kaupoista Elanto oli Hacklinien lähellä. Se sijaitsi tien toisella puolella. Sieltä sai lähes kaiken, mitä kyläläinen tarvitsi. Ainoa ongelma oli se, että kauppa suljettiin jo klo 17. Päivittäistavaroiden, kuten nykyään sanotaan, lisäksi sieltä sai kaikki rakennustarvikkeetkin. Elannon lisäksi kylällä oli muitakin kauppoja, joista mainittakoon Airaksisen Ypin ja Lillin kauppa, mikä aluksi oli kahvila Valkoinen Kukko eli Kulkuri klubi. Elannon kaupanhoitajana oli aluksi Koskinen ja myöhemmin Raatikainen sekä viimeisenä kaupanhoitajana oli Helvi Brofeldt.

Pentin äiti oli aluksi kylässä toimineen Pienviljelijä yhdistyksen jäsen. Hän myös viljeli puutarhassaan monenlaisia vihanneksia ja marjoja. Heillä oli myös monta omenapuuta, joista jokunen on vielä jäljellä ja tuottavat runsaasti omenoita. Eila ja Pentti eivät ole harrastaneet paljonkaan puutarhanhoitoa, koska he ovat olleet kesäisin pitkiäkin aikoja Ristiinassa olevalla mökillään. Hacklinit ovat olleet Vapaalan omakotiyhdistyksen jäseniä sen perustamisesta lähtien.

Jälleen kerran haastateltavat totesivat, että on sääli, kun monet vanhat kauniit tontit pilkotaan ja rakennetaan täyteen. Puut kaadetaan, eikä ihmisillekään jää tilaa olla. Ennen oli helpompi kulkea kylällä, kun niin monien kanssa oli yhteisiä asioita. Eipä liikennöitsijäkään enää tarjoa kyytiä joulukirkkoon.

Hacklinien luona tunnelma oli ystävällinen ja aika kului nopeasti vanhoja muistellessa. Henkilöistäkin siinä vilahtelivat niin tanssikaveri Koskisen Brita, kuin ahkerat talkoomiehet Vaseliuksen Torsti ja Kukko. Samoin muisteltiin hyviä naapureita Blomqvisteja ja Hoivasia.

Muisteltiin myös Runoilijaa ja Pitkätiellä pienessä mökissä asuneita ”Errol Flynniä ja Greta Garboa” sekä monia muita.

Toivomme lämpimästi Eila ja Pentti Hacklinille edelleenkin hyvää terveyttä ja pitkää ikää. Oli todella mukava tavata näin pirteitä ja iloisia alkuperäisiä frisulaisia.

Pertti Louhula

Kyläkirja, muistelutilaisuudet ja ennakkotilaukset

Omakotiyhdistys järjesti ensimmäisen muisteluillan Friherrsin torpalla maanantaina 12.5.2008. Tilaisuuden tarkoituksena oli koota kyläläisiä muistelemaan yhteistä historiaamme tulevaa kyläkirjaa varten. Lehdessämme esitetty kutsu saikin yllättävän myönteisen vastaanoton. Todella ilahduttavan paljon meitä tulikin paikalle. Peräti 34 henkeä kokoontui tuona kauniina kevätiltana torpalle. Lisäksi mukana oli tietenkin kyläkirjan kirjoittaja filosofian maisteri Jukka Hako sekä hänen puolisonsa Senja, jonka tausta juontuu Friherrsiin.

Kun kahvit oli juotu, Hako alusti tilaisuuden kertomalla tulevasta kirjasta ja näyttämällä kuvia kylämme vaiheista. Sen jälkeen väki pääsi esittämään hänelle valokuviaan ja kertomaan tarinoitaan. Kirjan kannalta mielenkiintoisimmat kuvat jäivät Hakolle kopioitavaksi. Alkuperäiset kuvat tietenkin aikanaan palaavat omistajilleen. Tilaisuuden anti oli runsasta. Tämän sanokaamme virallisen puolen lisäksi antoisia olivat varmaankin pöydissä naapurien kesken käydyt keskustelut ja muistelut, joiden yhteydessä vanhoja ystävyyssuhteita viriteltiin uudelleen.

Kirjan kirjoittaminen on alkanut ja kirjoittaja on perehtynyt mittavaan määrään erilaista aineistoa, mutta vielä tarvitaan lisää, jotta kirjasta tulisi mahdollisimman kattava. Hako kyllä työskentelee ammattimaisesti. Hän on kirjoittanut useita kirjoja Vantaalta. Viimeksi häneltä tuli julkisuuteen tänä syksynä Louhelan kaupunginosaa ja sen kehitystä kuvaava teos. Niinpä Vapaalan Omakotiyhdistyksen piirissä onkin kehitelty ajatusta uuden muistelutilaisuuden järjestämisestä. Ja se on päätetty järjestään maanantaina 3.11.2008 kello 18.00 Friherrsin torpalla Tervetuloa mukaan.

Tällä kerralla toivotaan tilaisuuteen tulevan erikoisesti 1960-luvulla ja sen jälkeen kylään muuttaneita asukkaita. Vaikka valokuvia onkin jo melko paljon, Jukka Hako toivoo kyläläisten edelleenkin penkovan valokuviaan ja tuovan niitä näytille. Koskaan ei tiedä, missä se aarre asuu.

Muistelutilaisuus aloitetaan omakotiyhdistyksen tarjoamilla kahveilla.

Tuossa jo pidetyssä muistelutilaisuudessa oli, kuten myös marraskuussa järjestettävässä tilaisuudessa on mahdollista tehdä kyläkirjasta ennakkotilauksia. Niitä on kertynyt tähän mennessä nelisenkymmentä kappaletta. Kirjan hinta ennakkotilaajille on 39 euroa. Se ilmestyy tulevana vuonna 2009. Toivomme vilpittömästi, että se tulee kulumaan kyläläisten käsissä. Sitähän tulee myös mainio lahja niille ihmisille, joiden juuret ovat täällä tai niille, joilla on muita yhteyksiä Vapaalaan.

Ennakkotilauksia ottaa edelleen vastaan yhdistyksen taloudenhoitaja Pertti Louhula, jonka osoite on Teräkuja 4, puhelin 855 5483 tai 0400-404 287. Sähköposti tähän tarkoitukseen on pertti.louhula@luukku.com

Pertti Louhula

Pitäisikö Suomen Omakotiliitosta erota?

Suomi on järjestöjen luvattu maa. Vapaalan omakotiyhdistyskin kuuluu Suomen Omakotiliittoon ja on sen Uudenmaan piirin jäsen. Lisäksi yhdistyksemme osallistuu Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön, VOK:in toimintaan.

Suomen Omakotiliitto hoitaa valtakunnallista omakotiasumisen edunvalvontaa lainsäätäjiin ja viranomaisiin päin. Lisäksi se julkaisee viisi kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä, hankkii pieniä alennuksia jäsenille ja antaa torstaisin 2 tuntia korjausneuvontaa. VOK puolestaan toimii paikallisella tasolla ja esimerkiksi viime aikoina se on paneutunut lentomeluhaittojen poistamiseen.

Suomen omakotiliittoon kuuluu vain osa maan omakotiyhdistyksistä. Sama tilanne on myöskin Vantaalla. Kun olen kysellyt, miksi omakotiliittoon ei haluta kuulua, olen saanut vastauksen: "Mitä järkeä on kuulua ja maksaa järjestölle, joka ei tue paikallista, asukaslähtöistä toimintaa". Aluksi moitteet eivät tuntuneet oikeutetuilta. Yli kahdenkymmenen vuoden omakotiyhdistystoiminnan aikana olen kuitenkin havainnut, että tuntemistani omakotiyhdistyksistä aktiivisimmin ja erityisesti asukkaiden arjessa ja keskuudessa toimivat ne yhdistykset, jotka eivät kuulu Omakotiliittoon.

Vapaalan omakotiyhdistys on toimintamäärällä mitaten keskiarvon yläpuolella. Kuitenkin voimme kaikki miettiä, mikä olisi kyläläistemme mielestä sitä toimintaa, jota meidän tulisi lisätä.

Uskon, että yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä kaivataan. Haluammeko tutustua toisiimme esimerkiksi teatteri- tai kotiseuturetkillä, tehdä yhdessä parempaa ympäristöä? Ehkä toivomme joskus voivamme antaa ja saada naapuriapuakin. Myös ihan asukaskohtaiset tarpeet, vaikkapa rakennustelineiden tai joidenkin koneiden yhteisiksi hankkiminen tai yhteishankinta, saattaisivat saada monelta kannatusta.

Yhdistyksemme toiminta vaatii ihmisten innostusta, sitoutumista, työtä ja rahaa. Tällä hetkellä aktiivisinta toimintaamme ovat Kyläkirjan kokoaminen, paikallisvaikuttaminen puistoihin, teihin, kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin jne.. Toimintamme ja kyläläisten yhdyssiteenä on jo pitkään toiminut nykyisin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä alueemme joka talouteen jaettu Kyläkuulumiset. Tällä hetkellä ns. valtakunnalliseen edunvalvontaa eli Omakotiliitolle menee n. 75 prosenttia jäsenmaksutuloistamme. Jäljelle jäävällä osuudella ei pystytä kattamaan edes Kyläkuulumisten painatuskuluja. Hallituksen jäsenet ovat joutuneet siis käyttämään voimiaan ja aikaansa myös rahoituksen ja ilmoitusten hankintaan. Tulojemme niukkuus on estänyt myös monenlaisten ideoiden ja hankkeiden kokeilun ja toteuttamisen, koska taloudellisia riskejä ei juurikaan voida ottaa.

Kun mietitään Suomen Omakotiliittoon kuulumista on arvioitava myös sitä, miten omakotiasukkaan kannalta valtakunnallinen edunvalvonta on organisoitunut. Tällöin huomaa hyvin nopeasti, että alueella on monia toimijoita. Verotuksessa vahva toimija on Veronmaksajien keskusliitto. Pientaloasumiseen liittyvissä asioissa on monia neuvontajärjestöjä ja alalla on myös runsaasti kaupallista tarjontaa.

Paikallinen ja yhteisöllisyyttä lisäävä toiminta on mielestäni omakotiyhdistyksen omin ja tärkein tehtävä. Siksi toivon, että jäsenistömme miettisi otsikon kysymystä ja antaisi tukensa ensi kevään vuosikokouksessa sille, että jatkossa toimisimme vain paikallisella tasolla ja saisimme myös toimintaamme jäsenmaksutuloista 100 prosenttia nykyisen 25 prosentin sijaan.

Eija Grönfors

Oma koulu Friherrsissä

Rajatorpan koulun vanhin osa, Ilpolan koulu, valmistui sodan jälkeen vuonna 1948 ja täyttää siten kuluvana syksynä 60 vuotta. Se on kunnioitettava ikä vantaalaisessa koulumaailmassa. Monet koulumme oppilaista ovat jo toisen tai jopa kolmannen polven friherrsiläisiä.

Me Rajatorpan koulun työntekijät olemme päättäneet juhlistaa koulun merkkipäivää viikolla 48.

Olemme kiinnostuneita vanhoista alueen ja erityisesti koulun elämään liittyvistä valokuvista, joista tarkoituksenamme on järjestää näyttely vanhan koulun tiloihin. Mikäli arkistoistanne löytyy tällaisia kuvia, ottaisimme ne kernaasti vastaa. Valokuvissa tulee olla omistajan nimi ja yhteystiedot. Ne tulisi toimittaa koululle lokakuun loppuun mennessä.

Varsinaista juhlapäivää vietämme ke 26.11. koulupäivän aikana oppilaille sekä iltajuhlana koulun yhteistyötahoille, entisille ja nykyisille työntekijöille, johtokunnille ja vanhemmille. Tarjoilujen vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista koulun kansliaan p. 839 39178 tai sähköpostilla marjatta.vuorentaso@vantaa.fi.

Leena Hjort, rehtori, Rajatorpan koulu


Ilpolan koulu Kuva vuodelta 1948/Mustonen

Jutun jatkoa

Lehdessämme n:o 2/2008 oli juttu yhteisestä vesialueestamme. Asia näyttää olevan kyläläisille kovin hyvin halinnassa, sillä vain todella harvat kysyivät osuuksistaan. Kukaan ei tarttunut täkyyn kirjoittaa mitään vesialueemme mahdollisesta hyödyntämisestä. Tämä toivomus on voimassa edelleenkin ja asiasta paremmin tietävät voivat kirjoittaa siitä myöhemminkin.

Sen sijaan Friherrsissä maalatuista Ferrareista kertovan jutun lopussa oli kysymys siitä, miten ne sijoittuivat vuoden 1959 Eläintarhan ajoissa. Lähdössähän autot olivat peräkkäisillä sijoilla neljä ja viisi. Teuvo Vuorela tarttui asiaan ja kertoi tuloksen. Pentti Keinänen ei päässyt maaliin asti, sillä hän ajoi ulos maalisuoran alussa radan sisäpuolelle. Keinäsen oman kertoman mukaan syynä oli liian voimakas kaasutus. John Kvarnström tuli Ferrarillaan kolmanneksi ajalla 26.35,5. Voittoon ajoi Carl-Otto Bremer niinikään Ferrari Monzalla. Hänen aikansa oli 26.26,0. Melkoista menoa Eläintarhan syheröisellä radalla, kun kilpailumatka oli 25 kierrosta eli 50 kilometriä

Pertti Louhula

Jäsenten sähköpostiosoitteiden keräys

Yhdistyksen hallituksessa on pohdittu kuinka vuorovaikutusmahdollisuuksia voitaisiin parantaa jäsenten ja hallituksen kesken. Päädyttiin siihen, että sihteerin haltuun kerättäisiin kaikkien halukkaiden sähköpostiosoitteet viestien nopeaksi välittämiseksi. Osoitteita ei tietenkään julkaistaisi missään tapauksessa, vaan jokainen viestin saaja saa nähdäkseen vain oman osoitteensa. Helpoiten osoitteen voi lähettää viestillä sihteerin lootaan osoitteeseen kalevi.karling@kolumbus.fi, tai kotisivun palaute -lomakkeella.

Kalevi Karling

Postinjakeluongelmia

Kuluneen vuoden aikana omakotiyhdistykseen on otettu yhteyttä eri puolilla kylää pitkään jatkuneiden postinjakeluongelmien takia. Asiasta on oltu yhteydessä Myyrmäen postiin, missä pääasiallisena syynä on pidetty sitä, että lajittelua ja jakelua hoitavat eri henkilöt. Postin taholta on luvattu kiinnittää entistä suurempaa huomiota toiminnan virheettömyyteen, mitä luonnollisesti myös Vapaalassa edellytetään.

Liisa Rajamäki

Vapaalan Omakotiyhdistys ry. (http://www.vapaala.net), muuttunut!!! on Vantaan Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön ja Suomen Omakotiliiton jäsen

HALLITUS 2008

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jäsen

Lehti/kotisivu

Varapuh. joht.

Rahat, lehti

Liisa Rajamäki 040-779 4192

Kalevi Karling 0500 455 755

Eija Grönfors 855 5288

Kalevi Karling 0500 455 755

Rauno Leppänen 854 3484

Pertti Louhula 855 5483

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jukka Hirvikallio 0400-704 631

Markku Saarinen 050-341 0781

Jari Mäkinen 040-511 9074

Riitta Salminen 050-563 6271

Arto Hämäläinen 045-123 9647

Mervi Lankinen 050 374 2622

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi joko Suomen Omakotiliiton verkkosivuilla osoitteessa https://www.omakotiliitto.fi/jasenhakemus.aspx tai ottamalla yhteyttä yhdistyksen rahas- tonhoitajaan. Tiedotettamme ovat taloudellisesti tukeneet ja vapaalalaisia palvelevat:

FYSIOTERAPIA KOLEHMAINEN KY. Vapaalantie 2 A 14, puh 855 5482. Huom yhdistyksen jäsenille 5 %n alennus.

HAMMASLÄÄKÄRIT KATI NYLUND JA TIMO KAITEMO. Nuijakuja 6 A. Ajanvaraus puh. 853 4334. Runsaasti ilta-aikoja.

PARTURI ADAM. Nuijatie 12, puh. 855 5767

YKKÖS-URHEILU OY. Rajatorppa, Vapaalantie 2, puh. 855 5872.

ARKKITEHTIAPUA LÄHELTÄ!
Arkkitehtuuritoimisto Kirsti ja Markku Klami
Kirveskuja 11, p. 8544 944.

PAINOPALVELUA VAPAALASSA

Käyntikortit, esitteet, tarrat, ym. alan työt

seripainohamalainen@kolumbus.fi

LET´S GO CENTER, Nuijatie 2, puh. 853 1639,

http://www.letsgocenter.fi/

FRIHERRSIN TORPPA, Vapaalantie 28, 60 hengen kokous- ja juhlatila, tiedustelut 045 128 8577

HÄMEENKYLÄN SEURAKUNNAN jumalanpalvelus sunnuntaisin kirkossa Auratie 3 klo 10. Seurakunnan toiminnasta viikoittain Vantaan Lauri lehdessä.

KYLÄLÄINEN, KÄYTÄ OMIA LÄHIPALVELUJA

Kyläkuulumisten ilmoitushinnat:

Koko sivu 17 x 11,5 cm, 150 €. Puoli sivua 8 x 11,5 cm, 90 €.

Kolmannes sivua 5 x 11,5 cm, 50 €. Rivi-ilmoitus, korkeintaan kolme riviä 30 €

Koonnut: Kalevi Karling ISSN 0786-454X